top of page

İş Yerinde Kadınların Geleceği: Otomasyon Çağında DeğişimOtomasyon çağında kadınları mevcut zorluklarına ek olarak yeni zorluklar bekliyor. Teknolojinin gelişmesi ise milyonların yaptığı işler otomatize olabilir, veya birçoğunun çalışma şekli değişebilir. Küresel olarak, 40 milyon ile 160 milyon arasında kadının meslekler arasında geçiş yapması öngörülüyor.


2030 yılı genellikle kadınların daha yüksek vasıflı rollere geçiş yapması gerektiğini işaret ediyor. Bu geçişleri yapabilen kadınlar daha üretken olabilir ve daha iyi ücretlere çalışabilirler. Adaptasyonda zorlananlar için ise iş bulamama ve işgücü piyasasından ayrılma riski var. Otomasyon çağında erkeklerin de kadınların da yetenekli, mobil ve teknoloji meraklısı olması gerekiyor. Ancak kadınlar uzun süredir süregelen yaygın engellerle karşı karşıyalar. Bu sebeple kadınların adaptasyonu daha kolaylaştıracak kalıcı ve yaratıcı çözümlere ihtiyaç var.


Erkekler ve kadınlar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde farklı mesleklerde kümelenmiş durumdalar. Bu durum onların otomasyondan farklı şekilde etkileneceklerine işaret ediyor. Örneğin pekçok ülkede sağlık ve sosyal yardımlaşma işlerinde %70’den fazla oranda kadınlar, makine operatörlüğü ve zanaat işlerinde %75den fazla oranda erkekler çalışıyorlar.


Otomasyonun geliştiği bir dünyada geçmiş teknolojik gelişmeleri de göze aldığımızda, kadınlar ve erkekler farklı işsiz kalma, iş değiştirme ve iş kazançları ile karşı karşıya kalabilir. Benzer büyüklükteki on ülkeyi incelediğimizde çalışan kadınların yaklaşık 107 milyonu işlerini otomasyona kaptırabilirken, bu rakam erkekler için 2030 a kadar 163 milyon olarak öngörülüyor. Artan işgücü talebini mevcut sektor paylarını göze alarak değerlendirdiğimizde; kadınlar için yüzde 20 erkekler için %19 daha fazla iş ve meslek alanı anlamına geliyor. Tamamen yepyeni meslekler de oluşacaktır, ancak bu yeni mesleklerin yaklaşık yüzde 60'ının erkek egemen alanlarda olması beklenmektedir.


Bununla birlikte, potansiyel iş kayıpları ve kazançları erkekler ve kadınlar için farklı olabilir. Hizmet odaklı ve büro destek mesleklerinde otomasyon kadınların % 52'sinin işini kaybetmesine sebep olurken, makine operasyon ve zanaat işlerindeki otomasyonda erkeklerin % 40'ının işini kaybetmesi öngörülmektedir. Hızlı büyüyen sağlık hizmetlerinde potansiyel işlerin büyümesi kadınlara %25 daha fazla yeni iş imkanı sağlarken, imalat işlerideki büyüme erkeklere % 25 daha fazla iş kazandıracak görünüyor.

Dünya genelinde 40 milyon ile 160 milyon arasında kadın farklı otomasyon hızlarının yansıması olarak meslekler arası geçiş yapmak durumunda kalacak. Kadınlar geçiş fırsatlarından yeterince faydalanabilirlerse mevcut istihdam paylarını koruyabilecekler. Aksi durumda cinsiyet eşitsizliği daha da kötüleşecek.

Bu geçişleri yapmak için kadınların yeni becerilere ihtiyacı olacak. Gelişmiş ekonomilerde, yalnızca üniversite mezuniyeti ya da ileri derece gerektiren işler net büyüme yaşayabilir. Gelişen ekonomilerde çalışan birçok kadın az eğitimle sürdürdüğü tarım ve diğer sektörlerde iş güvencesi sağlamada zorluk yaşayacak. Mevcut işlerinde kalsalar bile yetkinliklerini yenilemeleri gerekecek. Otomatik sistemler ile çalışmayı öğrenmeleri gerekecek. Kadınlar erkeklerden daha fazla daha düşük ücretli mesleklerde çalışıyorlar. Gelişmiş ekonomilerde, yüksek ücretli işgücü talebi artması bekleniyor, orta ve düşük ücretli emek gerektiren işler küçülebilir. Gelişen birçok ekonomi için yüksek ücretli işler daha güçlü bir büyüme yaşayabilir. Kadınların becerilerini geliştirmesini sağlamak onları daha yüksek maaşlı işler için hazırlayabilir ve daha fazla ekonomik fırsat yakalamalarını sağlayabilir. Bununla birlikte, daha düşük ücretli işlerde daralma durumunda yerinden edilmiş erkeklerin de artışı ile ücretler üzerinde baskı oluşturabilir. Bazı kadınlar işgücü piyasasını tamamen terk edebilir.

Uzun yıllardır var olan engeller kadınların geçişini zorlaştırabilir. Yeni yetenekler kazanmak ve iş aramak için daha az zamanları var. Bunun sebebi de aile içinde daha fazla sorumluluk almaları, daha az mobil olmaları, dijital teknolojiye ve STEM alanlarına katılımlarının daha düşük olmasıdır.Politika ve iş insanlarının bu bariyerleri kaldırmak için kadınlara daha fazla katkı sağlaması gerekir. Yüksek öncelikler arasına mutlaka aşağıdaki maddeler alınmalıdır.


- Kadınların eğitimine daha fazla yatırım yapmak

- Kadınların değişimi ve dönüşümü için destek vemek

- Çocuk bakımı ve güvenlik desteği

- Ucuz ulaşım

- Kadınların mobil cihazlara erişimini ve dijital becerilerini arttırmak

- STEM mesleklerinde ve girişimcilikte kadınları desteklemek


Daha Fazlası için:
4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bir Söz

Comentários


bottom of page